This is a free Purot.net wiki

Plenitud CC BY khoraxis

 • View:

l e a r n i n g

Aktiivisessa oppimisessa oppija

 • sitoutuu oppimiseen ja luo itselleen mielekkäitä tavoitteita.
 • rakentaa PLE:tä eli tavoitteiden suuntaisia, tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä verkkoa hyödyntäen.
 • haluaa ottaa asioista selvää, innostuu ja oma-aloitteisesti oppii uutta.
 • ei usko kaikkea vaan haluaa tutkia asioita tarkemmin ja ottaa.
 • on kiinnostunut hankkimaan tietoja ja taitoja, joilla voi saavuttaa jotain uutta ja mielenkiintoista elämässään.
 • on ahkera, sinnikäs, eikä anna periksi - kokee oppimisen iloa onnistuessaan.

Mukaeltu: Tia Isokorpi, Oppimisen ohjaaminen, tutorointi HAMK Ohjaavan opettajan opinnot

Aktiivisen oppimisen edellytykset

 • omiin oppimisen taitoihin tutustuminen ja harjoittelu
 • sopii moniin eri opetusmuotoihin ja oppimistyyleihin
 • oppija paneutuu tehtävään ja luo siitä "ongelman", jota lähtee tosissaan ratkaisemaan
 • oppijan sisäinen motivaatio, halu ja tarve oppia ja hankkia uutta tietoa ja soveltaa sitä 
 • oppija kokee tehtävän tärkeäksi ja haluaa käyttää aikaa, taitojaan ja tietojaan, "ongelman" ratkaisemiseksi
 • oppijan omatoimisuus, ahkeruus, rohkeus ja sosiaalisuus.

Mukaeltu: Tia Isokorpi, Oppimisen ohjaaminen, tutorointi HAMK Ohjaavan opettajan opinnot

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username